Plany ochrony

  • Plan ochrony obszaru OSO Jezioro Świdwie PLB 320006
  • Program ochrony przyrody dla kompleksu leśnego Las Bemowo w Warszawie
  • Inwentaryzacja siedlisk Natura 2000 (9170, 91D0, 91E0) na terenie Obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska w ramach „Planu Ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 w granicach Parku”
  • Opracowanie części analitycznej i opisowej siedlisk Natura 2000 (9170, 91D0, 91E0) na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego w ramach „Planu Ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 w granicach Parku”

TAXUS - sukces w Twoim lesie