Oferta

Firma TAXUS wykonuje:

 • Plany urządzenia lasu
 • Uproszczone plany urządzenia lasu
 • Inwentaryzacja stanu lasu
 • Plany ochrony dla obszarów chronionych
 • Opracowania glebowo-siedliskowe dla nadleśnictw
 • Opracowania glebowo-siedliskowe dla gruntów porolnych przeznaczonych do zalesienia
 • Prace z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Analizy potrzeb nawożeniowych szkółek leśnych
 • Opracowania fitosocjologiczne
 • Inwentaryzacje przyrodniczo-dendrologiczne
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Projekty zalesień gruntów porolnych
 • Oceny udatności upraw i młodników
 • Odnawianie znaków podziału powierzchniowego
 • Kontrole powierzchniowe metodą inspekcji terenowych
 • Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

TAXUS - sukces w Twoim lesie